dtp a prepress

Není pro nás problém sazba inzerátu, letáku, celého časopisu a dokonce ani knihy. Dodržujeme typografická pravidla, jsme při práci precizní a používáme moderní grafické programy. Veškeré materiály zkompletujeme a připravíme rovnou pro tisk.